W - HOW WE EDIT OUR INSTAGRAM PICTURES

INSTAGRAM ACCOUNTS : @VENDELALAUKKANEN & @VANESSALAUKKANEN

Vi älskar att ta bilder och redigera bilder. Det finns så mycket man kan göra för att få en bild att se så bra ut som möjligt, viktigast för oss när det gäller redigering är att använda ett program som tar bort det gula och alla varma toner i bilden. Vi tycker att Instagrams egna redigeringsprogram är bra då man kan dra ner värmen i bilden, men Photoshop på dator är ju såklart oslagbart när det kommer till redigering av bilder. Bilder vi lägger ut på Instagram är ibland från bloggen som innan är redigerade i photoshop, men annars brukar vi fota väldigt mycket med telefonen (bilder som inte kommer ut på bloggen) och då redigerar vi dem såhär:

We love to take pictures and edit images. There is so much you can do to get a picture to look as good as possible, the most important for us in terms of editing is to use a program that removes the yellow and all the warm tones of the image. We think Instagram's own editing program is good when you can turn down the heat in the image, but Photoshop on the computer is of course unbeatable when it comes to editing images. Pictures we post on Instagram is sometimes from the blog as before is edited in photoshop, but otherwise we tend to shoot a lot with our phones (these pictures do not come out on the blog) and then we edit them like this:

FILTER : CLARENDON

I 99% av fallen använder vi ALLTID filtret "Clarendon" på Instagram. Vi gillar det då det förstärker alla färger, men har ett blått filter i sig som reducerar de gula tonerna. Alla har ju oftast ett favorit filter och "Clarendon" är vår favorit, tror att den är bland de nyaste filtrerna? I alla fall, det här filtret används på nästan alla våra mobilbilder som postas på Instagram<3

In 99% of cases, we always use the filter "Clarendon" on instagram. We like it because it enhances all colors, but has a blue filter which reduces the yellow tones. Everyone have usually a favorite filter and "Clarendon" is our favorite, believe that it is among the newest filters on Instagram? Anyway, this filter is used for almost all of our mobile images posted on instagram <3

EDIT AND SHARE!

Efter att ha applicerat filtret fixar vi alltid med alla andra "inställningar". Drar upp ljusstyrkan (över exponerade bilder är vår grej!!), drar upp kontrasterna och strukturen lite och drar ner värmen. Brukar inte lägga på så mycket mättnad då det tillför värme i bilden. Ibland väljer vi ett färgfilter under "färg", men oftast inte då det kan ge sämre kvalité på bilden. Brukar dra upp högdagrar för att förstärka det ljusa i bilden, lägger på lite skuggor och mer skärpa så är bilden färdig att dela! Inte svårare än så, vi har testat flera olika redigerings appar, men tycker för tillfället att Instagram är riktigt bra. Glöm inte att följa oss: @vendelalaukkanen och @vanessalaukkanen <3

After applying the filter we always fix with all the other "p references". Pulls up the brightness (overexposed images are our thing !!), the contrasts and structure a bit and pulls down the heat. We don't use to put on as much saturation as it adds warmth of the picture. Sometimes we choose a color filter under the "color", but usually not, as it may lessen the quality of the image. Usually pull up highlights to amplify the bright in the photo, add a little shadow and sharper and the picture is ready to share! Not more difficult than that, we have tested several different editing apps, but think for the moment that Instagram is really good. Do not forget to follow us: @vendelalaukkanen and @vanessalaukkanen <3

]]

Gillar

Kommentarer