VANESSA - TODAY'S WORKOUT

God kväll hjärtan! Vi har slagit oss ner i soffan framför en film efter en dag på jobbet och blomkålsbolognese till middag. Mums! Avslutar dagen med ett litet träningsinlägg med tips på passet vi körde idag på gymmet efter jobbet. Det blev cirkelträning, en riktig jobbig sådan för både rumpa och mage! Skriver ner alla övningar i den ordningen vi körde, sedan är det bara att googla om ni inte känner igen en övning.

Höftlyft med viktstång. Gör vanliga höftlyft eller liggandes på en bänk, använd en viktstång på höfterna. Gör långsamma höftlyft och stanna en sekund uppe.

Fällkniven med vikt. Vi använde oss av en 5-kilos viktplatta att hålla i händerna.

Marklyft på ett ben. Använd en hantel, vi tog 10 kilo. Denna övning är en av våra favoriter just nu, så bra för just rumpan. Kör en gång per sida, detta blir alltså två stationer.

Sneda situps mot bänk. Lägg dig på en matta och placera fötterna på en bänk så att benen blir i 90 grader. Nudda bänken vid sidan av foten med motsatt arm så att det blir sneda situps.

Kissande hunden. Detta blir också två stationer då man gör en gång per sida. Tips för denna övning: flexa foten på det benet som jobbar och gör långsamma lyft.

Russian twist med hantel. Vrid ordentligt åt sidan och ta en tung vikt.

Side bend med viktplatta. Superbra övning för sidorna! Vi använde oss av en 10-kilos viktplatta. Denna övning blir också två stationer då den görs en gång per sida.

Ladda ner en app, vi sökte bara på App Store på "Tabata timer". I den kan man ställa in hur många "rounds" man vill göra, med dessa övningar blir det alltså 10. Sedan ställer ni in 35 sekunder på varje. Gör tre varv av allt! Så bra pass. :-) Vi avslutade även med lite yoga, tycker att det är så kul att testa nya poser. Puss!

Good evening! We have settled down on the couch in front of a movie after a day at work and cauliflower bolognese for dinner. Yum! Finishes the day with a small exercise post with tips on the workout we did today at the gym after work. We did a circle with different exercises, a really hard one for both the butt and the stomach! I'll write down all the exercises in the order we did them, then you can just google if you do not recognize an exercise.

Hip thrusters with weight bar. Make regular hip thrusters or lie on a bench, use a weight bar on your hips. Make slow lifts and stay for a second when you're up.

Jackknife with weight. We used a 5-kilo weight plate and held it in our hands during the exercise.

Deadlifts on one leg. Use a dumbbell, we took 10 kilos. This exercise is one of our favorites right now, so good for the butt. This exercise will make two stations since you do one per side.

Oblique crunches against a bench. Lay on a yoga mat and place your feet on a bench so that your legs reach 90 degrees. Touch the bench at the side of the foot with the opposite arm.

Kissing the dog. This will also be two stations, one per leg. Tips for this exercise: flex the foot on the leg that is working and make slow lifting.

Russian twist with dumbbell. Turn aside and take a heavy weight.

Side bend with weight plate. A great exercise for the sides! We used a 10-kilo weight plate. This exercise will also be done in two stations since you do one per side.

Download an app, we just searched on App Store on "Tabata Timer". In this you can set how many "rounds" you want to do, with these exercises it will be 10 rounds. Then you set 35 seconds on each. Make three turns of everything! Such a great exercise. :-) We also finished with some yoga, I think it's so fun to try new poses. xx

Gillar

Kommentarer